VẬT LÝ TRỊ LIỆU THỤ ĐỘNG

Trung tâm trị liệu thần kinh cột sống QVN, mang đến những phương pháp vật lý trị liệu thụ động, áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới nhất, tốt nhất cho khách hàng.